W ramach projektu „Szkoła Orłów”, finansowanego przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział MIM UW organizuje tutoringu dla wybranych studentów. W pierwszym etapie rekrutacji (październik 2019 r.) wybranych zostało 20 studentów spośród laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych. W drugim etapie, planowanym na koniec roku akademickiego 2019/2020, wybranych zostanie kolejnych 10 studentów. Studenci biorący udział w projekcie otrzymają stypendium, środki na pomoce dydaktyczne oraz indywidualny tutoring raz w tygodniu.

Kierownik projektu: Piotr Nayar, pokój 1090.


Valid XHTML 1.1